Branchegroep voor grootverspaners

Dutch Heavy Machining Association

BBB-Tweede Kamerlid Vermeer wil voor ondernemers haalbaar klimaatbeleid

Henk Vermeer, namens BBB Tweede Kamer woordvoerder Economische Zaken en Klimaat, bezocht in zijn woonplaats Harderwijk op 22 maart jl. samen met Koninklijke Metaalunievoorzitter Mark Helder, Ledder Metaaltechniek bv en Ridder bv. Tijdens het werkbezoek kwamen veel onderwerpen, relevant voor de MKB-maakondernemers aan bod. Zo is uitgebreid gesproken over het ondernemersklimaat in Nederland, het belang van het stimuleren van (proces)innovatie bij MKB-maakbedrijven en de effecten van het tekort aan technische vakmensen. Uiteraard kwamen ook de problemen met betrekking tot het overvolle energienetwerk in Nederland voorbij.

Maakindustrie naast landbouw belangrijkste speerpunt

In Harderwijk benadrukte Vermeer het belang van de MKB-maakindustrie. Het ontwikkelen van een steviger industriebeleid is volgens hem dan ook essentieel. Vermeer is voorstander van een realistisch klimaatbeleid. ‘Onze verantwoordelijkheid voor het klimaat is helder, maar beleid moet wel haalbaar zijn voor ondernemers en burgers’, zo zei hij. Hij vindt het belangrijk dat klimaatbeleid zich richt op minder afhankelijkheid van grondstoffen en energiezekerheid. Helder benadrukte dat het ondernemersklimaat in Nederland onder druk staat. ‘De toegenomen regeldruk voor ondernemers is daar debet aan. Maar ook het tekort aan vakmensen en de stagnerende arbeidsproductiviteit in Nederland’, zo zei de Metaalunievoorman. Beiden benadrukten dat (proces)innovatie de sleutel is om het mkb breed een productiviteitsslag te laten maken. Vermeer: ‘Uiteindelijk behouden we hiermee onze sterke economische positie van de maakindustrie.’

Gemaakt in Nederland!
Ledder Metaaltechniek en Ridder – echte mkb-familiebedrijven – gaven Vermeer een mooi beeld van waar de MKB-maakbedrijven toe in staat zijn in Nederland. Ledder levert belangrijke producten voor andere ondernemers in bijvoorbeeld maritieme en agrarische ketens. Ridder is een wereldwijde speler op het vlak van complete systeemoplossingen voor het ideale groeiklimaat voor kassen: van mechanische systemen tot aan digitale services. Ledder en Ridder zijn het bewijs dat ‘Gemaakt in Nederland’ succesvol kan zijn. Brigitte Nugteren (Ridder) en Koen Dekker (Ledder Metaaltechniek) maakten gebruik van de gelegenheid om Vermeer een aantal boodschappen mee te geven. Nugteren: ‘Koester ons ondernemersklimaat en het sterk ecosysteem van MKB-maakbedrijven dat essentieel onderdeel uitmaakt van allerlei economische ketens.’ Dekker vult aan: ‘Het is van groot belang dat de politiek nu echt een visie ontwikkelt over o.a. een gezond ondernemersklimaat en industriebeleid. Zonder zich te veel bezig te houden met de waan van de dag”. Beide ondernemers benadrukken: Koester de Nederlandse MKB-maakindustrie!

Groeifonds aanjager innovatie
Er is op dit moment veel politieke discussie over innovatiestimuleringsprogramma’s voor het mkb (en het groot bedrijf). Zo is de voortgang van het Nationaal Groeifonds (NGF) onzeker. Vermeer wist te vertellen dat innovatiestimulering voor de MKB-maakindustrie wat hem betreft zeker een onderwerp zal zijn tijdens de formatiegesprekken. In welke vorm is nog niet duidelijk. Helder merkte op dat voortgang van het NGF ook voor MKB-maakbedrijven belangrijk is. Andere onderwerpen die hij meegaf ter inspiratie voor de kabinetsonderhandelingen waren onder andere: maak innovatiestimulering beter bereikbaar voor MKB-maakbedrijven, los knelpunten rond de financiering van (software)innovaties op door een kredietgarantieregeling en blijf investeren in de kwaliteit van techniekonderwijs op het PO, VO en MBO.