Branchegroep voor grootverspaners

Dutch Heavy Machining Association

Branchegroep voor grootverspaners

Sluit je aan, sta sterker als bedrijf en vertrouw voor alle essentiële randzaken op de kracht van Metaalunie en ons collectief.

De kracht van de DHMA

Breed en actief netwerk

De DHMA leden beschikken samen over enorm veel kennis en vakmanschap. Door middel van workshops, studiereizen,  themaprojecten, bedrijfsbezoeken en kennissessies maken wij elkaar sterker.

Sterke externe profilering

Op de internationale markt zorgen wij als bedrijfstak voor gezonde concurrentie. Wij houden van uitdagingen en wij zorgen er graag voor dat opdrachtgevers goed snel en betaalbaar worden bediend.

Gewoon
lidmaatschap

Gewone leden zijn bedrijven die voor derden, dan wel ten behoeve van de eigen productie als hoofd- of nevenactiviteit zware machinale bewerkingen uitvoeren, in grotere afmetingen. Uw bedrijf is ook aangesloten bij Koninklijke Metaalunie. 

Buitengewoon lidmaatschap

Buitengewone leden zijn bedrijven die voldoen aan de lidmaatschapscriteria van een gewoon lid, echter zijn deze bedrijven GEEN lid  bij Koninklijke Metaalunie. maar wel aangesloten bij een andere algemene werkgeversorganisatie in de Metaal.

Geassocieerd lidmaatschap

Geassocieerde leden zijn bedrijven die niet voldoen aan de lidmaatschapscriteria van een gewoon of buitengewoon lidmaatschap. Aansluiting van deze bedrijven wordt vanwege de wederzijdse belangen echter wel wenselijk geacht. 

Ja, ik wil lid worden

Via nevenstaande knop download u het digitaal invulbare aanvraagformulier, voor het lidmaatschap van DHMA. Na ontvangst wordt uw aanvraag zo spoedig mogelijk in behandeling genomen. Wij nemen contact op als er aanvullende vragen zijn. Als lid gaat u akkoord met onze “Code of conduct”.

Ik heb nog een vraag

Uw lidmaatschapsaanvraag wordt door het bestuur van de DHMA beoordeeld. Na goedkeuring wordt uw lidmaatschap toegekend.

Waar kan de DHMA u mee helpen?

Dutch Heavy Machining Association

Branchemanager Claudia Willems zal ervoor zorgen dat uw vraag snel beantwoord wordt.